Velkommen til Sirkulus!

Brukthandleriet Sirkulus er en avdeling i arbeidspraksis-stiftelsen KIM-senteret. Inntekten fra Sirkulus går til å skape arbeidspraksisplasser. Ti deltidsjobbende medarbeidere deler på å betjene butikken og etterfylle vareutvalget.

De som ekspederer deg i Sirkulus, er mennesker på arbeids- praksis som av forskjellige årsaker har vært ute av arbeidslivet i en kortere eller lengre periode.

Siste fredag i hver måned mellom kl. 10:00 og kl. 14:00 har vi vanligvis byens største bokloppis, der du kan velge mellom 50.000 brukte bøker. Slå opp i vår online bokdatabase for å se hvilke 40.000 bøker vi hittil har registrert!

Sirkulus har også sin egen  -side.

Åpningstider i sommer

 Sikulus har følgende åpningstider fram
 til 27. august:

Mandag – fredag
Lørdag
Kl. 10:00 – 16:00
Stengt

Vi kan ikke ta imot flere bøker

Sirkulus har for tiden fullt boklager, slik at vi dessverre ikke kan ta imot flere bøker.

Unntaket er barnebøker, som vi får solgt fortere.

Hilsen oss på Sirkulus