Velkommen til Sirkulus!

Brukthandleriet Sirkulus er en avdeling i arbeidspraksis-stiftelsen KIM-senteret i Trondheim,, som ble grunnlagt av foreningen Mental Helse Sør-Trøndelag i 1998. Inntekten fra Sirkulus går til å skape arbeidspraksisplasser. Ti deltids-jobbende medarbeidere deler på å betjene butikken og etterfylle vareutvalget.

De som ekspederer deg i Sirkulus, er mennesker på arbeidspraksis som av forskjellige årsaker har vært ute av arbeidslivet i en kortere eller lengre periode.

Sirkulus har også sin egen  -side.

Vi kan ikke ta imot flere bøker

Sirkulus har for tiden fullt boklager, slik at vi dessverre ikke kan ta imot flere bøker.

Unntaket er barnebøker, norske westernpockets og matlagings-bøker, som vi får solgt fortere.

Hilsen oss på Sirkulus