Velkommen til Sirkulus!

Brukthandleriet Sirkulus er en avdeling i arbeidspraksis-stiftelsen KIM-senteret. Inntekten fra Sirkulus går til å skape arbeidspraksisplasser. Ti deltidsjobbende medarbeidere deler på å betjene butikken og etterfylle vareutvalget.

De som ekspederer deg i Sirkulus, er mennesker på arbeids- praksis som av forskjellige årsaker har vært ute av arbeidslivet i en kortere eller lengre periode.

Sirkulus har også sin egen  -side.

Åpningstider i sommer

 Sikulus har følgende åpningstider fram
 til 11. september:

Mandag – fredag
Lørdag
Kl. 10:00 – 16:00
Kl. 11:00 – 15:00

Vi kan ikke ta imot flere bøker

Sirkulus har for tiden fullt boklager, slik at vi dessverre ikke kan ta imot flere bøker.

Unntaket er barnebøker, som vi får solgt fortere.

Hilsen oss på Sirkulus