Åpningstider i sommer

 Sikulus har følgende åpningstider fram
 til 11. september:

Mandag – fredag
Lørdag
Kl. 10:00 – 16:00
Kl. 11:00 – 15:00

Vi kan ikke ta imot flere bøker

Sirkulus har for tiden fullt boklager, slik at vi dessverre ikke kan ta imot flere bøker.

Unntaket er barnebøker, som vi får solgt fortere.

Hilsen oss på Sirkulus